Thiết lập định dạng hiển thị số thập phân trong SAP Business One

Mỗi công ty của khách hàng đều có những yêu cầu khác nhau trong cách trình bày các dữ liệu/báo cáo. Việc cấu hình để điều chỉnh hiển thị phần số lẻ thập phân trong SAP Business One theo yêu cầu của khách hàng khá đơn giản.

Bạn vào Administration -> System Initialization -> General Settings, chọn tab Display


Trong phần Decima Places, bạn có thể đặt chữ số thập phân theo các nhóm sau:

  • Amount: Giá trị / Danh nghĩa
  • Prices: Giá
  • Rates: Tỷ giá hối đoái
  • Quantities: Số lượng
  • Percent: Phần trăm
  • Units: Đơn vị, chẳng hạn như Khối lượng, Chiều dài, Chiều rộng, Chiều cao
  • Decima in Query: Các số thập phân được tính toán trong truy vấn Query 

Bạn cũng có thể thiết lập:

  • Decimal Separator: Dấu phân cách thập phân
  • Thousand Sep.: Dấu phân cách hàng nghìn

Trước khi thực hiện giao dịch trên SAP Business One, các bạn nhớ hãy thiết lập nó và đảm bảo rằng các cài đặt phù hợp với nhu cầu của công ty khách hàng, vì hiển thị này cũng sẽ ảnh hưởng đến các phép tính và số được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.


0 Nhận xét