Hướng dẫn cài đặt SAP Business One version SAP HANA On-Premise (phần 4)

Hướng dẫn cài đặt SAP Business One version SAP HANA On-Premise (phần 4)

Cài đặt SAP Business One Server Components

Các bạn di chuyển đến thư mục SAP Business One và thực hiện phân quyền thực thi cho file install bằng lệnh

cd /source/51054453/Packages.Linux/ServerComponents
chmod 750 install
./install


Bạn sẽ cần phải chọn các settings lần lượt. Mình có save lại file setting, bạn có thể tham khảo và điều chỉnh lại cho phù hợp nhu cầu nhé. File settings, bạn có thể xem ở đây SAP_Business_One_Installation_Settings

Bạn chú ý các khúc đặt password cho B1SiteUser nhé, phần username/password để logon vào hana database, mình chỉ có nhu cầu DEMO và TEST nên mình sử dụng user mặc định SYSTEM luôn. Nhưng Recommend thì bạn nên tạo user và password + phân quyền cho 1 user khác trên HANA Database thông qua HANA Studio nhé.
Vậy là bạn đã hoàn thành Install SAP Business One version HANA rồi. Kế tiếp bạn cần phải restart lại một số service cơ bản

Post Installation & Cài đặt SAP Business One Client on Windows

Sau khi install thành công SAP Business One version HANA. Thông thường mình sẽ tắt Service của SAP B1 , sau đó tắt HANA Database và kích hoạt Firewall cho các Port mà SAP Business One sử dụng. Sau đó sẽ tiến hành Restart lại hệ điều hành để backup trước khi vọc vạch.

Stop SAP Business One Server & HANA Database

Để tắt SAP Business One Server, các bạn thực hiện dòng lệnh sau với quyền root

/etc/init.d/./b1s stop
Stopping Service Layer...
Stopping service with port 50001.
Stopping service with port 50002.
Stopping service with port 50003.
Stopping service with port 50004.
Stopping service with port 50000.
Stopped.

Hệ thống báo vậy là đã tắt xong rồi nhé.

Tắt HANA Database, các bạn mở Terminal lên, chuyển user sang user Database, sau đó tiến hành stop Database nhé. Hệ thống báo như 2 hình bên dưới là Okie nhé.

su - sb1adm
/usr/sap/SB1/HDB00> HDB stop
sb1adm@sapb1:/usr/sap/SB1/HDB00> HDB stop
hdbdaemon will wait maximal 300 seconds for NewDB services finishing.
Stopping instance using: /usr/sap/SB1/SYS/exe/hdb/sapcontrol -prot NI_HTTP -nr 00 -function Stop 400
27.07.2020 11:51:06
Stop
OK
Waiting for stopped instance using: /usr/sap/SB1/SYS/exe/hdb/sapcontrol -prot NI_HTTP -nr 00 -function WaitforStopped 600 2
27.07.2020 11:51:46
WaitforStopped
OK
hdbdaemon is stopped.
sb1adm@sapb1:/usr/sap/SB1/HDB00> HDB info
USER PID PPID %CPU VSZ RSS COMMAND
sb1adm 23999 23998 0.0 19016 8760 -sh
sb1adm 24923 23999 20.0 13988 3836 \_ /bin/sh /usr/sap/SB1/
sb1adm 24961 24923 0.0 34616 3632 \_ ps fx -U sb1adm -
sb1adm 15744 1 0.0 733932 48148 hdbrsutil --start --port
sb1adm 15233 1 0.0 668400 47988 hdbrsutil --start --port
sb1adm 12765 1 0.0 501196 33860 /usr/sap/SB1/HDB00/exe/sa
sb1adm 11725 1 0.0 72004 7836 /usr/lib/systemd/systemd
sb1adm 11733 11725 0.0 119456 3008 \_ (sd-pam)
sb1adm@sapb1:/usr/sap/SB1/HDB00>

Start SAP Business One Server & HANA Database

Thực hiện tương tự như khi stop nhưng các bạn phải start hana database trước rồi mới start SAP Business One Server nhé.

su - sb1adm
sb1adm@sapb1:/usr/sap/SB1/HDB00> HDB start

Sau khi start xong, thực hiện exit và thực hiện tiếp các lệnh sau để start SAP Business OneSAP Business One Server với quyền root.

sb1adm@sapb1:/usr/sap/SB1/HDB00> exit
/etc/init.d/./b1s start

Để start WebClient, bạn thực hiện lần lượt 2 dòng lệnh sau

cd /usr/sap/SAPBusinessOne/WebClient
./startup.sh start
start webclient
Jul 27, 2020 11:59:15 AM com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage <clinit>
INFO: com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage: Before loading : sapcrypto
Jul 27, 2020 11:59:15 AM com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage <clinit>
INFO: com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage: Operation system : Linux
Jul 27, 2020 11:59:15 AM com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage <clinit>
INFO: com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage: OS architecture : amd64
Jul 27, 2020 11:59:15 AM com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage <clinit>
INFO: com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage: OS version : 4.12.14-150.52-default
Jul 27, 2020 11:59:15 AM com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage <clinit>
INFO: com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage: Java version : 1.8.0_221
Jul 27, 2020 11:59:15 AM com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage <clinit>
INFO: com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage: After loading JNI: /tmp/jni6007217014774283144libsapcrypto.so
Jul 27, 2020 11:59:15 AM com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage <clinit>
INFO: com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage: libsapcrypto.so loaded ok
Jul 27, 2020 11:59:15 AM com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage <clinit>
INFO: com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage: Before loading : sapcrypto
Jul 27, 2020 11:59:15 AM com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage <clinit>
INFO: com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage: Operation system : Linux
Jul 27, 2020 11:59:15 AM com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage <clinit>
INFO: com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage: OS architecture : amd64
Jul 27, 2020 11:59:15 AM com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage <clinit>
INFO: com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage: OS version : 4.12.14-150.52-default
Jul 27, 2020 11:59:15 AM com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage <clinit>
INFO: com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage: Java version : 1.8.0_221
Jul 27, 2020 11:59:15 AM com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage <clinit>
INFO: com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage: After loading JNI: /tmp/jni631139483762025553libsapcrypto.so
Jul 27, 2020 11:59:15 AM com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage <clinit>
INFO: com.sap.security.nw.lps.LocalProtectedStorage: libsapcrypto.so loaded ok
/usr/sap/SAPBusinessOne/WebClient /usr/sap/SAPBusinessOne/WebClient
/usr/sap/SAPBusinessOne/WebClient

Start webclient ok rồi. Giờ thì tiến hành vọc vạch nào !

Vọc SAP Business One

Để cài đặt SAP Business One Client trên Windows và connect với DEMO database của SAP Business One Server, bạn cần install SAP HANA DATABASE CLIENT và SAP BUSINESS ONE CLIENT. Lần lượt thực hiện install như bên dưới trên Windows nhé. Mình sẽ thực hiện Install trên Windows 10 1903, bạn cũng thể thực hiện trên các bạn Windows cũ hơn (Windows 8.1, Windows 7). Nếu gặp lỗi, hãy post comment lên đây để mình hỗ trợ nhé.

Cài đặt SAP HANA DATABASE CLIENT

Bạn giải nén file IMDB_CLIENT20_004_171.SAR  trong thư mục /source/51054431/DATA_UNITS/SAP HANA CLIENT 2.0 FOR B1/NT_X64. Cách giải nén bạn tham khảo trong phẩn 1 nhé.

Sau đó tải về windows thông qua WINSCP tại thư mục mà bạn vừa giải nén ra Folder SAP_HANA_CLIENT


Sau khi tải xong, bạn mở thư mục và tiến hành Install SAP HANA Database Client trên Windows.

Next next các kiểu thôi là xong rồi, k có gì đặc biệt cả.


Cài đặt SAP BUSINESS ONE CLIENT

Bạn tải folder Client tại thư mục /source/51054453/Packages.x64/ về máy. Mở thư mục C:\Users\ComputerName\Documents\Client\Program Files 64\SAP\SAP Business One và tiến hành chạy ứng dụng SAP Business One với quyền Administrator.


Điền IP Address hoặc là Hostname , Điền Port > Enter để tiếp tục, Click vào Change Company để chọn Database Demo. Bạn chọn vào Current Server là HANADB, điền User : managerpassword manager, chọn Database SBODEMOUS như hình và ấn OK để connect server nhé.


Kết nối xong, bạn sẽ vào được màn hình sương sương như bên dưới. Để có thể sử dụng SAP Business One, các bạn sẽ còn cần phải Install các Add-on nếu có và setup các phần cấu hình cơ bản nữa. Mình sẽ tiếp tục chia sẻ thêm trong thời gian sắp tới nữa nhé. Còn đây chỉ là bản DEMO mà SAP cung cấp: bao gồm các cấu hình cơ bản và dữ liệu mô phỏng.

Truy cập WebClient: các bạn có thể truy cập và vọc trên bản demo qua link https://<hostname>/webx/index.html#Shell-home hoặc https://<địa chỉ IP>:443


Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn Serie Hướng dẫn cài đặt SAP Business One Server version for HANA Database On-Premise 10.0 SP02

Nếu có bất kỳ lỗi hoặc vấn đề gì các bạn comment để mình cùng trao đổi và fix lỗi nhé.

Đây là chuỗi bài viết gồm 4 phần hướng dẫn cài đặt SAP Business One version for HANA Database On-Premise mà Khanh tham khảo từ anh Phuc An từ https://sapabc.xyz/ và được sự chấp thuận để chia sẻ lại trên blog cá nhân mọi người cùng tìm hiểu.

Có câu hỏi nào thì các bạn có thể bình luận bên dưới hoặc ủng hộ mình bằng cách tham gia group hoặc like fanpage bên dưới giúp mình vì một cộng đồng SAP tại Việt Nam càng lớn mạnh hơn.


Tác giả bài viết đã mất khá nhiều thời gian và đầu tư hệ thống để chia sẻ kiến thức, nếu có copy bài viết, các bạn vui lòng dẫn nguồn. Trân trọng cảm ơn.

2 Nhận xét

  1. Thank anh về hướng dẫn chi tiết - em có thắc mắc vụ SUSE sau 60 ngày trial thì nó sẽ như thế nào nếu mình không active license ah ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sau 60 ngày nếu bạn không active license sẽ không update đc những gói package cần thêm của Suse

      Xóa