Cài đặt ngôn ngữ sử dụng trong SAP Business One

SAP Business One là một giải pháp ERP (Enterprise Resource Planning) dành cho SMEs, theo định nghĩa của SAP thì SMEs sẽ có doanh thu hằng năm khoảng ~5 triệu USD (100 tỷ VNĐ). 
Giải pháp quản trị doanh nghiệp này được sử dụng tại rất nhiều quốc gia trên thế giới nhưng trong hệ thống ở bản cập nhật hiện tại (SAP Business One 9.0 PL 10) chỉ có 27 ngôn ngữ. Ngôn ngữ sử dụng chính thường là bằng Tiếng Anh. Để chọn tùy chọn ngôn ngữ sử dụng trong hệ thống, các bạn làm theo các bước:
Sau khi đăng nhập -> Administration -> System Initialization -> General Settings -> Chọn thẻ Display -> Chọn ngôn ngữ cần dùng -> OK


Ngoài ra, với các đối tác tại khu vực họ có thể tùy chỉnh (customize) hệ thống để thêm vào một số ngôn ngữ theo yêu cầu của khách hàng.

Việc tùy chỉnh ngôn ngữ hệ thống có ưu điểm là giúp người dùng cuối (end-user) có trình độ ngoại ngữ kém có thể sử dụng hệ thống dễ dàng hơn.
Mặc khác, việc tùy chỉnh này sẽ có một số nhược điểm: 
- Việc dịch này sẽ mất thời gian triển khai khá nhiều vì SAP B1 có khá nhiều các cửa sổ
- Khá nhiều từ ngữ dịch có thể chưa được sát nghĩa do trình độ người dịch
- Một số từ Tiếng Anh dịch sang Tiếng Việt bị chênh lệch số lượng kí tự gây khó chịu khi người dùng nhìn vào các bảng biểu trên hệ thống.
Lưu ý: việc thay đổi ngôn ngữ giao diện sử dụng không làm ảnh hưởng đến đầu vào dữ liệu được nhập và các báo cáo.

0 Nhận xét